Bussersbeemden 13
5706 NW Helmond
telefoon 0492 66 11 57
e-mail info@denkstap.nl

KvK Brabant  63 64 50 25
opleiding en ervaring
Willem Pronk:

2013 - heden
Adviseur, coach, trainer DENKSTAP

1999 - 2013
Directeur Basisschool De Korenaar, Eindhoven

1990 - 1999
Directeur Basisschool De Talisman, Eindhoven

1972 - 1990
Directeur Basisschool Robert Kennedy,
de Kwakel

1971 - 1972
Groepsleerkracht Basisschool Robert Kennedy,
de Kwakel

Opleidingen:
Leespraat, Stichting Scope in Amstelveen
master Feuerstein, Stibco in Bodegraven
Gerda van Trigt:

2002 - 2015
Zorgleerkracht voor kinderen met een
beperking op Basisschool de Korenaar
Trainer Leespraat
Docent Schrijfdans
Denkstimulering in eigen praktijk

1990 - 2002
Werkzaam op Meare (Lunetzorg)
locatie Eckertdal

1987 - 1990
Werkzaam in huize Ursula in
Nieuwveen

Opleidingen:
Leespraat, Stichting Scope in
Amstelveen
Opleiding Schrijfdans
master Feuerstein, Stibco in
Bodegraven
Opleiding MISC, Stibco in Bodegraven