Bussersbeemden 13
5706 NW Helmond
telefoon 0492 66 11 57
e-mail info@denkstap.nl

KvK Brabant  63 64 50 25
denkstap ..... hoe werk ik?

Ik werk met kinderen vanaf 2½ jaar met een
achterstand in hun ontwikkeling.


Hoe werk ik in mijn praktijk?
Ik heb een praktijk aan huis in Helmond in de
wijk Brandevoort. Samen met het kind en zijn
ouders gaan we ontdekken waar de problemen
liggen. Door interactie, door zowel goede als
foute handelingen te bevragen, krijg je inzicht
in het denken van het kind.

Hoe beredeneert het kind?
Wat doet hem of haar tot een bepaalde beslissing komen?


De ouder of begeleider stelt zich op als mediator. Dat betekent dat hij/zij door middel van vragen of handelingen, de interactie, het kind bewust maakt van het probleem. De mediator begeleidt het kind verder in het denken.

Eerste stap: de strategie van het kind volgen.
Tweede stap: de begeleider (mediator) past zich aan.
Derde stap: de mediator voegt iets toe.

En in stap 3 zit het leren!
We gaan met elkaar het kind 'leren' hoe het moet leren. Op deze manier komt het kind beter voorbereid op de basisschool. Ook gedurende de basisschoolperiode kan ik het kind en de ouders blijven begeleiden.

De kosten van de begeleiding kunnen vanuit PGB gelden worden betaald. Wij kunnen u bij de aanvraag adviseren.