Bussersbeemden 13
5706 NW Helmond
telefoon 0492 66 11 57
e-mail info@denkstap.nl

KvK Brabant  63 64 50 25
Ik ben Gerda van Trigt en werk volgens de theorie van professor Reuven Feuerstein.

Prof. Reuven Feuerstein zegt o.a. dat kinderen met een beperking geen plafond in hun ontwikkeling hebben. Wij, als mediator, moeten de gaten vinden, om door het plafond te komen.

En vooral: geloven in de mogelijkheden. Dat is de basis van mediŽrend leren. Het doel van mediŽrend leren is zelfstandigheid en zelfvertrouwen te geven.
evenvoorstellen
In de directe leefomgeving van de kinderen komt het vaak voor dat ze de antwoorden krijgen voorgezegd of bij activiteiten worden geholpen, omdat ze niet snel genoeg zijn. Geef een kind met een beperking de tijd om het zelf te doen. Dat kost meer tijd, maar het uiteindelijk leerrendement is veel hoger. En daar is het toch om te doen ?

Ik heb gestudeerd bij Stibco (www.stibco.nl). Deze stichting geeft cursussen en opleidingen om de cognitieve ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Ik heb het I.V.P.-diploma gehaald (Instrumenteel Verrijkings Programma van prof. Reuven Feuerstein) en werk hiermee in mijn praktijk.
Ik werk ook met het programma Bright Start van prof. Carl Haywood, voor het kind van 3-6 jaar, wat o.a. zelfregulering stimuleert. Prof.Haywood zegt, dat vůůr dat het kind toe is aan cognitieve ontwikkeling, eerst het eigen lichaam onder controle moet hebben. Dit is voor jonge kinderen met een beperking vaak al een moeilijke opgave.
In mijn praktijk werk ik met de jonge kinderen (1-4  jaar) volgens het gedachtegoed van Professor Pnina Klein. Zij gebruikt de mediatie-theorie van professor Reuven Feuerstein als basisgedachte voor haar MISC-concept. Haar theorie is gebaseerd op een optimale interactie tussen opvoeder en kind.

Is het bovenstaande interessant voor U?
Spreekt U dit aan?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op:

Gerda van Trigt
Bussersbeemden 13
5706 NW Helmond
tel. 0492-661157
website: www.denkstap.nl
email: info@denkstap.nl