Bussersbeemden 13
5706 NW Helmond
telefoon 0492 66 11 57
e-mail info@denkstap.nl

KvK Brabant  63 64 50 25
individuele coaching


Individuele coaching voor:
    leerkrachten en remedial teachers
    intern begeleiders
    locatie leiders
    (adjunct) directeuren in het Primair onderwijs
EN...
    Werknemers uit andere beroepsgroepen met een werkgerelateerde coachvraag

Coachvragen zijn voor iedereen persoonlijk en kunnen onder andere gaan over
communicatie, de zorg voor jezelf, in balans blijven, time management, conflicthantering,
assertiviteit of  beroepsgerelateerde competenties. Afhankelijk van de coachvraag kunnen
we werken aan: competentie-ontwikkeling en/of persoonlijke ontwikkeling.

Een individueel coachtraject start met een intakegesprek van een uur, waarbij jij je
coachvraag verheldert. We maken afspraken over een haalbare doelstelling voor het
coachtraject en spreken data af. We leggen deze afspraken vast in een overeenkomst.
Hierin staat ook vermeld dat we werken met de gedragscode van ST!R.

Een traject heeft minimaal 6 en maximaal 8 gesprekken (inclusief intakegesprek)

Een individueel coachtraject kost: Ä 87,50 per uur.
(Alle prijzen zijn inclusief BTW.)

Willem Pronk


De methodiek  van Feuerstein helpt bij kinderen met:

concentratieproblemen (ADD/ADHD)
als er een groot verschil is tussen het verbale IQ (hoog) en het performale IQ (laag), dit komt
vaak voor bij hoogbegaafde kinderen
planningsproblemen
een laag IQ en moeilijk lerend
De Feuerstein methode gaat er vanuit dat ieder mens tot verandering in staat is. Dat
betekent dat wij uitgaan van de mogelijkheden van de cliŽnt en niet van zijn of haar
onmogelijkheden. De begeleider is een mediator voor de cliŽnt die input, verwerking en
output helpen reguleren, waardoor de cliŽnt uiteindelijk in staat is zelfstandig meer van
leersituaties te profiteren. Daartoe heeft Professor R. Feuerstein een lijst van cognitieve
functies opgesteld die kunnen ontbreken of versterkt moeten worden. De wel goed
ontwikkelde cognitieve functies kunnen worden ingezet om problemen te overkomen. Door
middel van het Instrumenteel Verrijkingsprogramma (IVP) dat Feuerstein ontwikkeld heeft
worden er aan de cognitieve functies gewerkt, waarin de cliŽnt wordt toegerust met
zelfregulerende vaardigheden om het autonoom en zelfstandig functioneren te vergroten.
Het IVP is een inhoudsvrij denktrainingprogramma, dat wil zeggen dat de cliŽnt (bijna) geen
schoolse voorkennis nodig heeft om de oefeningen te kunnen maken. Groot voordeel
hiervan is dat de cliŽnt eerdere faalervaringen, vanwege de ontbrekende link met schoolse
voorkennis, niet zullen inbrengen. Hierdoor kun je direct werken aan het bevorderen van
competentiegevoelens.
Het Instrumenteel Verrijkingsprogramma biedt handvatten om de deficiŽnties van traditionele
testen (zoals WISC,WAIS) aan te pakken. Als de cliŽnt een discrepantie heeft op zijn
intelligentietest tussen verbaal en performaal, dan helpt de IVP vooral op het performale
deel.